O FIRMIE

Firma Usługowa CATKOP powstała w kwietniu 1997 roku. W roku 2003 przystąpiła do grona firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby. Firmę prowadzi Sławomir Pasionek posiadający wieloletnie doświadczenie w branży.
CATKOP zatrudnia wykwalifikowaną kadrę operatorską oraz dysponuje bogato wyposażonym parkiem maszynowym.

W zakres działalności CATKOP wchodzą:
- produkcja i sprzedaż kruszyw drogowych,
- produkcja i sprzedaż kamienia łamanego,
- produkcja i sprzedaż kamienia hydrotechnicznego,
- wynajem sprzętu budowlanego,
- transport materiałów sypkich,
- transport maszyn budowlanych,
- prace ziemne i drogowe wraz z uprawnionym nadzorem.