GALERIA FOTOGRAFII - PRZYKŁADOWE REALIZACJE I INNE CIEKAWOSTKI

Prace przy budowie Trasy Łagiewnickiej
Zakład Górniczy WOLA MĘDRZECHOWSKA
Zakład Górniczy SKRZYDLNA 2019
Modernizacja linii kolejowej - Krzeszowice
Prace przy budowie zachodniej obwodnicy Radomia
Prace przy budowie drogi S7 na odcinku Skomielna Biała - Chabówka
Budowa "Superścieżki" między rondami w Krakowie
Prace przy budowie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Krzemionki
Budowa najazdu dla niepełnosprawnych - hala 100-lecia KS Cracovia
Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 981 w miejscowości Kąclowa
Uzupełnianie poboczy wzdłuż drogi gminnej w m. Skrzydlna
Rozbudowa placu przeładunkowego w Tropiszowie
Przywrócenie przejezdności na drodze gminnej w Bieńkowicach
Rozbiórka nasypu kolejowego w Podłopieniu
Rekultywacja terenu pod zaporą w Dobczycach
Dostawa kruszyw na budowę w Dobczycach
Wykonanie podbudowy chodnika - Radziszów
Budowa i przebudowa infrastruktury w ramach zadania:
Budowa drogi KDL i KD/D w okolicy ul. Radzikowskiego w Krakowie
Rekultywacja stawów - Zator
Modernizacja boiska sportowego - Szyk
Festiwal Funduszy Europejskich - Dobczyce 2015
Przebudowa parkingu osiedlowego w Krakowie
Modernizacja obiektu narciarskiego "Śnieżnica"
Likwidacja przełomów na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego
Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy z drogą powiatową nr 2039K
Budowa kolejnego odcinka drogi S7
Budowa parkingu pod stacją narciarską "Śnieżnica"
Odbudowa drogi wojewódzkiej Nr 964 - Wiśniowa
Wzmocnienie podtorza kolejowego w miejscowości Gać i Lipki
Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Szczyrzyc - Dąbie
Odbudowa drogi wojewódzkiej Nr 964 - Czasław
STEINEXPO 2014
Modernizacja wałów przeciwpowodziowych - Wrocław
Budowa drogi technologicznej - Zawada
Radek Ćwięczek SPORT
INTERMASZ - Poznań 2014
Zakład Górniczy SKRZYDLNA 2014
Rekultywacja Zakładu Górniczego TURKOWY
XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
Budowa obwodnicy Leżajska - prace wykończeniowe
Budowa obwodnicy Leżajska - kolejne etapy prac
Budowa obwodnicy Leżajska
Budowa obwodnicy Przemyśla
Caterpillar D6K XL
Zakład Górniczy SKRZYDLNA 2012
Północna obwodnica Jędrzejowa - humusowanie skarp
Transport niskopodwoziowy
Zabezpieczenie brzegu Dunajca
Prace przy budowie autostrady A4
Budowa boiska sportowego - Wilkowisko
Budowa boiska sportowego - Krasne-Lasocice
Prace pod obiekty mostowe - budowa autostrady A4
Budowa drogi ekspresowej S 69 - skarpowanie
Niwelacja terenu
Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach
Specjalistyczny sprzęt
Zakład Górniczy SKRZYDLNA 2010
Zakład Górniczy SKRZYDLNA 2006 - 2009
Budowa boiska sportowego - Kornatka
Prace przy budowie stacji narciarskiej "Śnieżnica" w Kasinie Wielkiej
Budowa tunelu w Katowicach
Zobacz nasze filmy na YouTube